آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ – بخش سوم

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ – بخش سوم در بخش اول با مراحل نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار SeTracker۲ و در بخش دوم با نحوه کارکرد گزینه های صفحه اصلی آشنا شدیم، در بخش سوم مقاله ” آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ ”  قصد داریم به معرفی و شرح گزینه های قسمت تنظیمات ادامه مطلب

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ – بخش دوم

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ – بخش دوم در بخش اول با مراحل نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار SeTracker۲ آشنا شدیم، در بخش دوم مقاله ” آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار SeTracker۲ ” قصد داریم به معرفی و شرح نحوه عملکرد گزینه های موجود در صفحه اصلی نرم افزار SeTracker۲  بپردازیم: اینترکام ادامه مطلب